Aktualności

Metodyka pracy biegłego psychiatry i psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń

Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nie-letnich oraz wykroczeń to publikacja będąca drugim i znacznie poszerzonym wydaniem Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, przygotowana przede wszystkim dla praktyków: biegłych (psychiatrów, psychologów oraz seksuologów) i sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także aplikantów tych korporacji zawodowych.

Komentarz do Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego

Trzecie wydanie Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie, jakim cieszyły się poprzednie wydania książki. Omówiono w nim szczegółowo ustawę z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Stanowi ona pierwszy w Polsce akt prawny tak wysokiej rangi, regulujący m.in. prawa pacjentów szpitali psychiatrycznych i domów pomocy społecznej, postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej (za jej zgodą albo bez takiej zgody), instytucję przymusu bezpośredniego, postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w omawianej ustawie, ochronę tajemnicy dotyczącej w szczególności procesu leczenia i ochronę karno-prawną.

Elektrowstrząsy wracają do łask

Chorzy z zaburzeniami psychicznymi mogą być leczeni elektrowstrząsami „ze wskazań życiowych". Taki zapis jest w przepisach określających tzw. koszyk świadczeń gwarantowanych. – Oznacza to, że można użyć elektrowstrząsów, gdy zastosowano już kilka schematów leczenia i nie ma innej możliwości terapii – mówi prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Psychiatria: są nowe wyceny świadczeń, ale lekarze i pacjenci czekają na więcej

Realne finansowanie psychiatrii jest jednym z najistotniejszych instrumentów wprowadzania korzystnych zmian w tej dziedzinie medycyny. Taryfa świadczeń ustalona przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie spełnia jednak wszystkich pokładanych w niej nadziei - uważa prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Znaczenie tzw. opinii prywatnych dla postępowania cywilnego

Ogromny rozwój nauki i techniki spowodował, że opinie biegłych stały się nieodzownym elementem większości postępowań cywilnych. Często pojawiają się także tzw. opinie prywatne, a zatem wykonane na zlecenie strony procesowej, nie zaś sądu. Wprawdzie opinie prywatne nie stanowią dowodu w rozumieniu przepisów KPC, ale nie można pomijać ich znaczenia. Mogą one bowiem pozwolić uniknąć sporu sądowego, kiedy powstrzymają powoda przed jego wytoczeniem lub pozwanego skłonią do ugody przedsądowej. W toku procesu spełniają one rolę fachowego uzasadnienia stanowiska strony, środka uprawdopodobnienia oraz przesłanki ułatwiającej weryfikację opinii biegłego sądowego.

Kodeks Postępowania Karnego

Kodeks Postępowania Karnego

Kryteria diagnostyczne z DSM-5 Desk Reference

Kryteria diagnostyczne z DSM- 5Ž Desk Reference to zwięzła, wiarygodna publikacja skierowana do specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Podręcznik powstał w celu umożliwienia szybkiego skorzystania z Klasyfikacji DSM-5Ž, zawiera on bowiem spis zaburzeń, ich podtypów, uszczegółowień oraz kodów diagnostycznych, instrukcję korzystania z podręcznika oraz zestawy kryteriów diagnostycznych, niezbędnych w diagnostyce zaburzeń psychicznych.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz

Publikacja stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego.