WE WILL MEET IN:
857:18:50:00
days
hours
minutes
seconds

 

 

Invitation for 

 

II International Congress of Forensic Psychiatry 

 

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

With great pleasure I invite you to II, this time International Congress of Forensic Psychiatry.

 

Last year’s interest in the Congress subject, which is a combination of scientific disciplines dealing with forensic psychiatry, has motivated us to extend the formula of meeting with foreign guests, with whom we will be able to share our experiences and continue to follow the message to learn from each other. Therefore, the Second Congress of Forensic Psychiatry is co-organized with one of the sections of the European Psychiatric Association.

 

Just like in the previous year I assure you that Forensic Psychiatry Congress is absolutely unique meeting. The second time we take the challenge to enable direct exchange of views and state of the art between representatives of judges, lawyers, prosecutors, solicitors, psychiatrists, psychologists and clerics - all of whose knowledge is necessary to meet the challenges of ruling and giving opinions on matters concerning mental health and using psychiatry achievements in the application of law, also in social life.

 

 

Enjoy our meeting!

 

 

 

 
Piotr Galecki, M.D., Ph.D, Associate Professor, Medical University of Lodz    

 Krzysztof Eichstedt, Dr of Law

Committee


Piotr Gałecki

Prof. Piotr Gałecki, MD, PhD, Head of Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, national consultant in the field of psychiatry, psychiatrist, sexologist. Author and co-author of over 250 publications in international and local journals, coauthor of many book items. In clinical, educational and research activity he seeks to achieve knowledge of biological determinants for psychiatric disorders, mainly depression. He is as well the author of publications and book items of so called border of psychiatry and law.


Krzysztof Eichstaedt

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym także Komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń.


Maria Beisert

Psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.

Główne zainteresowania naukowe dotyczą obszaru seksuologii i psychologii klinicznej a w szczególności problematyki kryzysów, rozwoju seksualnego człowieka, terapii sprawców i ofiar patologii seksualnej. Autorka i współautorka wielu prac z tego zakresu. Najważniejsze publikacje książkowe to: Seks twojego dziecka; Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem; Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców; Seksualność w cyklu życia; Pedofilia. Geneza i mechanizm.


Kinga Bobińska

Kinga Bobińska, MD,PhD, assistant professor and the person in charge of Study of Forenisc Psychiatry Jurisprudence at Department of Adult Psychiatry, medical University of Lodz, psychiatrist, sexologist. Author and co-author of over 50 publications concerning: biological psychiatry, forensic psychiatry, sexology, intellectual disability. Co-author of latest comment to the Law on Mental Health and monograph on intellectual disability.

Programme

Friday, 15 th April 2016r.

11:00 - 11:05

Opening of the Conference

11:05 - 11:15

Individual speeches – honorary patronage

11:15 - 11:35

The inaugural lecture

11:35 – 11:45

Coffee break

11:45 - 12:45

Chair of the session: Józef Krzysztof Gierowski, Piotr Gałecki and Kinga Bobińska
The future of forensic psychiatry - the optimal direction of development

12:05 - 12:25

A detention form of a stay in a psychiatric hospital - doubts about the ruling and execution.

12:25 - 12:45

Forensic - psychiatric observation or multiple outpatient study

12:45 - 12:55

Discussion

read more

Saturday, 16 kwietnia 2016r.

9:00 – 9:30

Medical Secrecy

09:10 - 09:20

Problems in the treatment of offenders against sexual freedom, part I

09:20 - 09:30

Exorcism and psychiatry and the law

9:30 – 10:00

Problems of detention wards

09:40 - 09:50

Problems in the treatment of offenders against sexual freedom, part II

Detention state in Poland

10:00 – 10:10

Coffee break

10:10 - 11:35

Chair of the session: Anna Młynarska – Sobaczewska and Jane McCarthy
Forensic aspects of Adults with Autism Spectrum Disorders

read more
Sponsorships