Rzeźba stworzona przez artystkę w istotny i niezwykle wymowny sposób przedstawia potrzebę patrzenia z ogromną wrażliwością na los ludzi chorych psychicznie, będących w szczególnym położeniu, także w odniesieniu do prawa. Pojawiający się w formie rzeźby motyw Temidy, odzwierciedla w sobie nieocenione, ponadczasowe wartości praworządności i sprawiedliwości. Młodzieńcza postać Aureliusza wprowadza pełen idei i nieskazitelnej szlachetności sposób traktowania osób chorych psychicznie. Rzeźbę dopełnia motyw motyla, który jest symbolem duszy, nadając całości charakteru zmienności i ulotności.  

        Od autora rzeźby:

,,Stan świadomości chorego jest okresowo nieprzewidywalny, albowiem w dużej mierze wpływ mają ludzie żyjący wokół. Zmienny stan świadomości umysłu to nie wybór, to splot dwóch czynników: choroby, jako swoistego przymusu, niezależnego od woli chorego, oraz zmiennych warunków otoczenia. Takie zachowanie jakiegoś układu, czynników, nazywa się wrażliwością na warunki początkowe lub efektem motyla. Motyle mają zatem obrazować ową zmienność. Dopełnieniem tego obrazu jest patyna brązu, która latami dojrzewa, tak jak nasza dusza. Dziś jesteśmy inni od siebie, wczoraj. Każda statuetka Aureliusza również tym zmianom podlega, a zatem każda jest inna.’’  Katarzyna Lipecka

Artysta, Katarzyna Lipecka – urodzona w  1984 roku, rzeźbiarka, fotorgaf, kurator - pracuje i tworzy w rodzimym mieście. Ukończyła studia na wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymując wyróżnienie Rady Wydziału Malarstwa, nadane przez rektora prof. Adama Wsiołkowskiego. Aneks z rzeźby ukończyła u dziekana wydziału rzeźby prof. Józefa Murzyna. W 2008 była jednym z fotografów na planie filmu "Młyn i Krzyż" (ang. The Mill and the Cross), dramatu reżyserii Lecha Majewskiego. W 2015 roku jej rzeźba ,,Ananke'' miała swój pierwszy  pokaz w European Museum of Modern Art w Barcelonie. Od 2015 roku pracuje nad Projektem Katharsis, którego główną kulminacją jest opis teorii alterrzeczywistości, nowego kierunku w sztuce. Alterrzeczywtość jest skupiskiem wielu odrębnych możliwych rzeczywistości w czasie teraźniejszym, nadając możliwość łączenia struktur idei.

 

Galeria prac autorki:

Galeria 1

 

Galeria 2

 

Strona artysty