Marketing w biznesie, branding.

Jakie znaczenie ma marketing w biznesie?

Termin marketing odnosi się do zestawu strategii i działań mających na celu stymulowanie sprzedaży produktu lub usługi. Oprócz tego ostatecznego celu, marketing oferuje firmie interesujące korzyści pod względem reputacji, relacji z klientami i strategii handlowej.

Zaangażowanie klienta

Musisz dostarczyć swoim klientom odpowiednie informacje o swojej ofercie. Zalety produktu, a także wartości Twojej firmy to pierwsze kryteria poszukiwane przez konsumentów przed podjęciem decyzji.

Branding

Reputację Twojej firmy buduje się, gdy skutecznie spełnia ona oczekiwania swoich klientów. Innymi słowy, jest to osąd dokonywany przez konsumentów na temat marki na podstawie zestawu elementów (jakość produktu lub usługi, cena, komunikacja, obsługa klienta itp.). Ważne jest, aby nie było luki między tożsamością marki przekazywaną przez firmę a wizerunkiem marki postrzeganym przez grupę docelową.

Komunikacja między firmą a jej klientami

Komunikacja marketingowa to nie tylko dostarczanie treści, które zachęcają ludzi do zaangażowania. Wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, odpowiadanie na ich pytania i proszenie o opinie to skuteczne sposoby na budowanie relacji opartej na zaufaniu i poprawę reputacji firmy.

Lojalność klientów

Marketing to nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, to także ważny sposób na zatrzymanie starych, a może nawet przekształcenie ich w ambasadorów marki.

Tworzenie nowych możliwości

Badania rynku i wdrażanie różnych strategii marketingowych dają możliwość wprowadzania innowacji w swoich produktach i wejścia na nowe rynki. Pozwala to na dywersyfikację źródeł dochodów. Stanowi to kluczową zaletę zapewniającą zrównoważony rozwój firmy, zwłaszcza w niepewnym kontekście gospodarczym.

Świadome podejmowanie decyzji

W tym samym duchu kierownictwo opiera się na mechanizmach marketingowych, aby podejmować odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania handlowego i finansowego firmy. Działania marketingowe służą do wybrania odpowiedniego momentu na zaoferowanie odpowiedniego produktu właściwym klientom. 

Przewaga konkurencyjna

Opracowanie wiarygodnego planu marketingowego jest niezbędne dla każdego MŚP, aby móc pozycjonować się na rynku o silnej konkurencji. Marketing oferuje kilka możliwości wyróżnienia się:

 • konkurencyjne ceny
 • ciekawe promocje
 • karty lojalnościowe
 • konkursy
 • nagrody za polecenie itp.

Jak opracować strategię marketingową?

Wcześniej od początku wiedzieliśmy, że oferta zostanie wyprzedana, ponieważ rynek był daleki od nasycenia. Z drugiej strony dzisiaj klient ma szeroki wybór podobnych produktów, które zaspokoją jego potrzeby. Stąd zainteresowanie zaproponowaniem ukierunkowanej oferty, która pomoże wyróżnić się na tle konkurencji rynkowej.

W tym celu konieczne jest opracowanie strategii marketingowej, która towarzyszy firmie przez cały proces tworzenia wartości.

 • Przed stworzeniem produktu: określ rynek docelowy, pozycjonowanie i kanały marketingowe dotarcia do klientów.
 • Podczas projektowania : określ 4Ps (cechy produktu, cena, miejsce dystrybucji i promocji).
 • Po produkcji : określ strategię komunikacji z potencjalnymi i potencjalnymi klientami.

Oto 5 kroków, które należy wykonać, aby opracować strategię marketingową:

 1. Przeanalizuj swoje możliwości rynkowe
 2. Określ swoich docelowych klientów
 3. Wypozycjonuj swoją ofertę
 4. Stwórz plan działań marketingowych, który odzwierciedla kierunki Twojej strategii
 5. Monitoruj, oceniaj i koryguj swój plan marketingowy, aby zoptymalizować działania i poprawić wyniki. Nie zapomnij każdorazowo brać pod uwagę ewolucję rynku i aktualizację celów Twojej firmy.

Zawsze musisz zadbać o spójność pomiędzy realizowanymi działaniami a przyjętą strategią, aby Twoje działania marketingowe były opłacalne. Ważne jest również zaangażowanie wszystkich działów firmy w opracowanie silnej, długoterminowej strategii marketingowej.

Zaplanuj rozwój swojego biznesu

Jakie są różne strategie marketingowe?

Menedżerowie marketingu muszą poświęcić niezbędny czas przed wyborem strategii marketingowej, która najlepiej odpowiada celom firmy i trendom na rynku docelowym. Strategie marketingowe integrują wiele zmiennych, takich jak cena, jakość produktu, potrzeby rynku, konkurencja i stara się je dostosować, aby przekonać klientów o trafności produktu, aby go wyróżnić, aby zbudować markę w sercu danego terytorium lub w stosunku do docelowej populacji.

Marketing przychodzący

Inbound marketing wyróżnia się innowacyjnym podejściem, odbiegającym od tradycyjnej metody opartej na natrętnych, a czasem agresywnych reklamach. Zasadą tej strategii jest oferowanie odpowiednich i pouczających treści, które mogą odpowiedzieć na pytania potencjalnych klientów.

Strategia marketingu przychodzącego rozwinęła się wraz z pojawieniem się wielu kanałów marketingu cyfrowego:

 • Tworzenie bloga na stronie internetowej
 • Publikacja artykułów na stronach o dużym rozgłosie (artykuły gościnne)
 • Naturalne referencje (SEO) w celu poprawy pozycjonowania strony internetowej firmy w wynikach wyszukiwania
 • Animacja sieci społecznościowych
 • Wysyłanie biuletynów w sposób nieobraźliwy
 • Organizacja webinarów
 • Tworzenie białych ksiąg
 • Płatne reklamy w celu pozyskania nowych odwiedzających i subskrybentów itp.

Rynki niszowe

Rynek niszowy to rynek docelowy, na którym twoi konkurenci są mniej obecni. To szansa na zdobycie pozycji lidera w określonym segmencie. Oto zalety rynku niszowego:

 • Rosnący rynek
 • Wyższe ceny są bardziej dopuszczalne
 • Marże zysku są wyższe
 • Słaba konkurencja
 • Wymagający, ale bardziej lojalni konsumenci

Zanim jednak wskoczysz na rynek niszowy, upewnij się, że trend popytu jest długoterminowy. Widzimy na przykład, że jest więcej niż jedna branża motoryzacyjna inwestująca w produkcję samochodów elektrycznych, ale ceny wciąż są wysokie, a popyt niewystarczająco duży, ale to z pewnością przyszłość rynku.

Strategia innowacji

Możesz wyróżnić się na tle konkurencji i zapewnić zrównoważony rozwój swojej firmy, integrując innowacje na różne sposoby w zależności od prowadzonej działalności, takie jak:

 • Innowacja przyrostowa : polega na wprowadzaniu nowych funkcjonalności i poprawie wydajności produktu. Tak jest w przypadku rynku smartfonów.
 • Radykalna innowacja : wprowadzenie na rynek zupełnie nowego produktu bez konieczności zaspokojenia konkretnego zapotrzebowania, aby stworzyć nowy rynek.
 • Sąsiednia innowacja : polega na przeniesieniu technologii, która już istnieje na jednym rynku na inny, np. zastosowanie laserów w sprzęcie medycznym.
 • Innowacja ruptur e: polega na zaoferowaniu niższej ceny i/lub prostszego użytkowania już istniejącego produktu.

Opowiadanie historii lub marketing emocjonalny

Storytelling to skuteczna strategia ukierunkowana na stronę emocjonalną poprzez tworzenie powiązania wartości między klientem a marką. Opowiedzenie historii powstania Twojej firmy, opowiedzenie o jej wartościach i zilustrowanie pewnych doświadczeń pomaga uczłowieczyć i wzmocnić relację z klientem oraz sprawić, że wizerunek marki zapadnie w pamięć.

Docelowe emocje różnią się w zależności od celu wyznaczonego przez strategię marketingową. Tworząc poczucie więzi z marką, Twoi klienci mogą pomóc Ci podzielić się wartościami Twojej firmy. To bardzo skuteczne narzędzie marketingowe.

Inne strategie marketingowe

 • Strategia penetracji : polega na wprowadzeniu na rynek nowego produktu lub nowej marki po niskiej cenie, przeciwstawiając się konkurencji w celu zdobycia udziału w rynku. Po wejściu na rynek konkurenci muszą obniżyć ceny. Mówimy wtedy o polityce dostosowania.
 • Strategia koncentracji : firma dokłada wszelkich starań, aby dotrzeć do jednego segmentu.
 • Strategia zróżnicowania : firma oferuje wiele produktów dostosowanych do kilku celów rynkowych.
 • Strategia skimmingu : firma wprowadza na rynek luksusowy produkt o wysokiej cenie, aby dotrzeć do określonej klienteli.

  Marketing sensoryczny angażuje wszystkie zmysły (wzrok, słuch, węch, dotyk i smak), dlatego określany jest również mianem marketingu zmysłów lub marketingu 5 zmysłów.

 

Jak ustawić strategię marketingową?

Realizacja strategii marketingowej wymaga zaangażowania wszystkich stron zaangażowanych w Twój biznes, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Jako przedsiębiorca musisz:

 • Wyznacz konkretne cele w swoim planie marketingowym
 • Ustal budżet na działania marketingowe
 • Zrób listę wszystkich współpracowników zaangażowanych w Twój projekt
 • Zidentyfikuj umiejętności wymagane do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Twojej strategii
 • Zaplanuj odpowiednie środki w celu przezwyciężenia możliwego ryzyka
 • Opracuj ankiety w celu identyfikacji oczekiwań konsumentów i trendów rynkowych
 • Przeanalizuj mocne i słabe strony swojego biznesu w odniesieniu do konkurencji i kontekstu gospodarczego 
 • Upewnij się, że produkt jest zgodny z celami biznesowymi pod względem jakości i ilości
 • Zapewnij spójność między treścią rozpowszechnianej komunikacji a strategią marketingową
 • Zlecić niektóre działania marketingowe online wyspecjalizowanej agencji
 • Oceniaj swoją strategię marketingową w miarę postępów, na podstawie dobrze zdefiniowanych wskaźników wydajności 
 • Optymalizuj swoje decyzje zgodnie z rozwojem rynku i nowymi przepisami w Twoim sektorze działalności

Jak wybrać najlepszą strategię marketingową?

Wybór najlepszej strategii marketingowej dla Twojej firmy zależy od kilku czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Aby nie tracić czasu i zapewnić opłacalność planu marketingowego, warto zatrudnić doradcę biznesowego .

Dzięki swojej wiedzy w różnych sektorach, konsultant biznesowy będzie w stanie wdrożyć strategię, która pozwoli Ci skutecznie penetrować rynek , zwiększać sprzedaż i poprawiać reputację Twojej firmy. Pomoże ci w tym strategon.